Polityka prywatności

I. Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.zielonyslon.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Zielony Słoń Ceramika poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest “Zielony Słoń Ceramika Aleksandra Grzybowska” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Jaskółczej 33b, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5471595805, REGON 240811215.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia I realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”).
 5. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, przy dokonywaniu zakupu produktu/ów Zielony Słoń Ceramika w Sklepie Internetowym, kontaktu z nami lub w celu otrzymywania pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi o działalności Zielony Słoń Ceramika.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz poniżej na Polityka Plików “cookies” ].
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizacji zamówień, obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych I podatkowych.
  Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą
 8. Dostawcom wypisanym poniżej zostają powierzone jedynie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług, realizacji Zamówienia na rzecz lub w imieniu Zielony Słoń Ceramika. Dostawcy realizujący usługi konieczne do zrealizowania Zamówienia: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w celach marketingowych w dowolnym momencie.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.zielonyslon.pl, Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji, pod adresem e-mail: [email protected] lub pocztowo pod adresem podanym w pkt. 2.

II. Polityka plików “cookies”

Polityka plików “cookies” serwisu www.zielonyslon.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  – możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  – dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  – do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.